AQUA FITNESS

Szanowne panie zapraszamy na zajęcia Aqua Fitness o godzinie 19:15

NA zajęcia AQUA STEP zapraszamy o godzinie 20:15

Aktualności

Aktualności

W dniu 21 lutego 2019r. zajęcia Aqua Fitness i Aqua Step  odwołane z powodu Wodnego Toru Przeszkód.

Aktualności

REGULAMIN WODNEGO PLACU ZABAW Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi Wodny Plac Zabaw jest częścią Krytej Pływalni „FALA” i przy korzystaniu z niego obowiązują przepisy regulaminu ogólnego.                                      Każda osoba korzystająca z Wodnego Placu Zabaw ma obowiązek zapoznania się  z regulaminem oraz tablicami informacyjnymi znajdującymi się w obiekcie krytej pływalni. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z Wodnego Placu Zabaw wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów. Korzystać z Wodnego Placu Zabaw mogą TYLKO, OSOBY UMIEJĄCE PŁYWAĆ! Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Zabrania się skakać z innych obiektów na elementy Wodnego Placu Zabaw lub z elementów na inne obiekty. Na Wodnym Placu Zabaw może jednorazowo przebywać nie więcej niż 6 osób (wiek: 6 lat i więcej). Pływanie pod Wodnym Placem Zabaw jest ZABRONIONE! Przed użytkowaniem Wodnego Placu Zabaw należy zdjąć zegarki, obrączki i inne ostre elementy. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z Wodnego Placu Zabaw są zobowiązane bezwzględnie stosować do ich poleceń. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu Wodnego Placu Zabaw wszelką odpowiedzialność ponosi...

Czytaj więcej

Aktualności

OGŁOSZENIE Zajęcia  Fitness TBC oraz Gimnastyka Korekcyjna dla dzieci  na sali gimnastycznej  zostają odwołane do czerwca 2019 roku. O wznowieniu zajęć będziemy informować. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA   Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane tu zestawy ćwiczeń mają doprowadzić do korekcji postawy ciała. Cele  główne  gimnastyki  korekcyjnej: - Korekcja istniejących wad. - Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała. - Wygaszanie istniejącego nawyku i wytworzenie nawyku prawidłowego. - Unikanie nakazowych ćwiczeń na rzecz świadomego działaniai samodyscypliny w ich  wykonaniu. - Pozytywne oddziaływanie na własne słabości pod hasłem „ćwiczę, więc wygram”, „nie     potrafię, ale się nauczę”, „nie znam, ale poznam”. -  Poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka – poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe  z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady. - Uaktywnienie układów : narządów ruchu, krążeniowego i oddechowego oraz zainteresowanie środowiska rodzinnego trójtorowym działaniem korekcyjno-kompensacyjnym w dążeniu do założonego celu.   Cele  szczegółowe  ćwiczeń  korekcyjnych: - Korekcja...

Czytaj więcej


menud srodek

LOGIN
www.netica.pl
Login
Hasło

Odzyskaj hasło              Odzyskaj login