AQUA FITNESS

Szanowne panie zapraszamy na zajęcia Aqua Fitness we wtorki o godzinie 19:15 oraz czwartki o 19:15.

NA zajęcia AQUA STEP zapraszamy we wtorki o godzinie 20:15

Aktualności

Aktualności

Szanowne Panie !!! Od 1 września 2019 roku ulega zmianie rozkład zajęć aqua fitness i aqua step.   AQUA FITNESS     wtorek od 19.15 do 20.00     czwartek od 19.15 do 20.00   AQUA STEP wtorek od 20.15 do 21.00   Aqua Step będzie się odbywał tylko we wtorki o godzinie 20:15 natomiast Aqua Fitness we wtorki i czwartki  o godzinie 19:15.   AQUA STEP- ilość miejsc ograniczona – obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna w danym dniu tj. wtorek do godziny 18.00 pod numerem telefonu 17 77 13 120.

Aktualności

Z uwagi na rozpoczynające się zajęcia zorganizowane (tj. kursy pływania grupowe, kursy pływania indywidualne, zajęcia doskonalenia umiejętności pływackich w szkółce ORKA itp.) Administracja Ośrodka prosi o zapoznanie się z harmonogramem zajęć zorganizowanych dostępnych pod zakładką " KALENDARZ ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH".    Bezpieczeństwo i czystość wody Jakość wody basenowej odpowiada wytycznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).  Na podstawie badań woda na krytej pływalni nadaje się do pływania, kąpania, uprawiania sportu i rekreacji. Kryta Pływalnia Fala posiada pozytywną ocenę Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi informuje, że instruktorzy pływania prowadzący lekcje nauki pływania legalnie, czyli lekcje zlecone przez Ośrodek mają na sobie czarne koszulki bez rękawów z żółtym napisem: INSTRUKTOR PŁYWANIA NOWA WIEŚ. Wszystkie pozostałe osoby przebywające na hali basenowej i prowadzące naukę pływania nie mające na sobie koszulki z oznaczeniem - INSTRUKTOR PŁYWANIA NOWA WIEŚ - wykonują te czynności nielegalnie bez zgody dyrekcji Ośrodka. (informacja nie dotyczy opiekunów i instruktorów grup zorganizowanych) Opłata za kursy nauki pływania jest uiszczana w kasie Ośrodka Sportu i Rekreacji....

Czytaj więcej

Aktualności

OGŁOSZENIE Zajęcia  Fitness TBC oraz Gimnastyka Korekcyjna dla dzieci  na sali gimnastycznej  zostają odwołane do sierpnia 2019 roku. O wznowieniu zajęć będziemy informować. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA   Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane tu zestawy ćwiczeń mają doprowadzić do korekcji postawy ciała. Cele  główne  gimnastyki  korekcyjnej: - Korekcja istniejących wad. - Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała. - Wygaszanie istniejącego nawyku i wytworzenie nawyku prawidłowego. - Unikanie nakazowych ćwiczeń na rzecz świadomego działaniai samodyscypliny w ich  wykonaniu. - Pozytywne oddziaływanie na własne słabości pod hasłem „ćwiczę, więc wygram”, „nie     potrafię, ale się nauczę”, „nie znam, ale poznam”. -  Poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka – poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe  z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady. - Uaktywnienie układów : narządów ruchu, krążeniowego i oddechowego oraz zainteresowanie środowiska rodzinnego trójtorowym działaniem korekcyjno-kompensacyjnym w dążeniu do założonego celu.   Cele  szczegółowe  ćwiczeń  korekcyjnych: - Korekcja...

Czytaj więcej


menud srodek

LOGIN
www.netica.pl
Login
Hasło

Odzyskaj hasło              Odzyskaj login