Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku informuje, że od września 2020 roku nie będą prowadzone grupowe zajęcia pływania

organizowane przez OSiR tj. szkółka pływania ORKA oraz grupowe kursy nauki pływania.

Zajęcia zostają wstrzymane do 31.12.2020 roku.

O zmianach będziemy Państwa informować.


SZANOWNI KLIENCI !!!

         OD 27 LIPCA 2020 ROKU PRZESTAJĄ OBOWIĄZYWAĆ OGRANICZENIA W ILOŚCI UŻYTKOWNIKÓW PŁYWALNI ORAZ W ILOŚCI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TORZE PŁYWACKIM                                                           W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W TRZEBOWNISKU ZS. W NOWEJ WSI.

 ZASADY KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI FALA

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi

 1.  Z obiektu należy korzystać z zachowaniem dystansu 2-metrowej odległości.
 2. Obowiązkowa jest dezynfekcja i mycie rąk.
 3. Od momentu wejścia do obiektu obowiązuje noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w przebieralni.
 4. Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
 5.  Nie należy gromadzić się na terenie obiektu. Pobyt na obiekcie należy ograniczyć do kąpieli w basenie i przebrania.
 6. Z użytkowania wyłączona zostaje szatnia w holu głównym.
 7. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się 1 osoba.
 8. Preferuje się płatności bezgotówkowe.
 9. Przed i po wyjściu z wody obowiązkowa jest staranna kąpiel pod prysznicem. W jednym momencie pod prysznicami może znajdować się do 4 osób - osobno dla szatni damskiej i męskiej.
 10. Na hali basenowej należy podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
 11. Obowiązuje zakaz spacerowania i gromadzenia się na brzegach niecek. Chodzenie po hali basenowej jest możliwe tylko w przypadku przejścia z jednej niecki do drugiej, jacuzzi lub szatni. Zakaz nie obowiązuje obsługi basenu i osób mających podpisaną umowę z OSiR.
 12. Pływalnia zastrzega sobie prawo wyłączenia z eksploatacji dla klientów części basenu (torów) zgodnie z podpisanymi wcześniej umowami.
 13. Ośrodek nie udostępnia sprzętu pływackiego.
 14. Istnieje możliwość korzystania z sauny suchej oraz łaźni parowej. W jednym momencie w saunie suchej może znajdować się do 4 osób, w łaźni parowej do 2 osób.
 15. Szafki ubraniowe oraz paski transponderowe są dezynfekowane po każdym użytkowniku. Wszelkie pozostawione przez użytkowników przedmioty na obiekcie zostają usuwane i wyrzucane na bieżąco.
 16. Dezynfekcja powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, hali basenowej jest prowadzona regularnie, kilka razy w ciągu dnia.
 17. W trakcie pobytu w obiekcie należy ściśle przestrzegać instrukcji, ogłoszeń oraz poleceń personelu.

Informujemy również, że ważność zakupionych przez Państwa kart elektronicznych

została przedłużona o czas wyłączenia Krytej Pływalni FALA z użytkowania.


   Bezpieczeństwo i czystość wody

Jakość wody basenowej odpowiada wytycznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 

Na podstawie badań woda na krytej pływalni nadaje się do pływania, kąpania, uprawiania sportu i rekreacji.

Kryta Pływalnia Fala posiada pozytywną ocenę Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie.

 

LOGIN
www.netica.pl
Login
Hasło

Odzyskaj hasło              Odzyskaj login