WODNY TOR PRZESZKOD28.06 122

REGULAMIN WODNEGO PLACU ZABAW

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi

 1. Wodny Plac Zabaw jest częścią Krytej Pływalni „FALA” i przy korzystaniu z niego obowiązują przepisy regulaminu ogólnego.                                
 1. Każda osoba korzystająca z Wodnego Placu Zabaw ma obowiązek zapoznania się  z regulaminem oraz tablicami informacyjnymi znajdującymi się w obiekcie krytej pływalni.
 1. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z Wodnego Placu Zabaw wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 1. Korzystać z Wodnego Placu Zabaw mogą TYLKO, OSOBY UMIEJĄCE PŁYWAĆ!
 1. Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 1. Zabrania się skakać z innych obiektów na elementy Wodnego Placu Zabaw lub z elementów na inne obiekty.
 1. Na Wodnym Placu Zabaw może jednorazowo przebywać nie więcej niż 6 osób (wiek: 6 lat i więcej).
 1. Pływanie pod Wodnym Placem Zabaw jest ZABRONIONE!
 1. Przed użytkowaniem Wodnego Placu Zabaw należy zdjąć zegarki, obrączki i inne ostre elementy.
 1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z Wodnego Placu Zabaw są zobowiązane bezwzględnie stosować do ich poleceń.
 1. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu Wodnego Placu Zabaw wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 1. Koszty naprawy jakichkolwiek uszkodzeń spowodowane z winy użytkownika ponosi on sam.
 1. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z Wodnego Placu Zabaw, a także z terenu Krytej Pływalni Fala.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi zatrudni z tytulu umowy o pracę ratownika z ważnymi uprawnieniami

i kursem KPP.

Kontakt 17 77 13 128

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


666

 


OGŁOSZENIE

Zajęcia  Fitness TBC oraz Gimnastyka Korekcyjna dla dzieci  na sali gimnastycznej 

zostają odwołane do czerwca 2019 roku.

O wznowieniu zajęć będziemy informować.


Od 1 stycznia 2019r kosz jednej godziny spędzonej na lodowisku to 1 zł, natomiast wypożyczenie łyżew 5 zł za godzinę.

Płatność za korzystanie z lodowiska oraz wypożyczenie łyżew na lodowisku u pracownika obsługi lodowiska.

Godziny otwarcia lodowiska:

Poniedziałek-Piątek 16:00-21:00

Sobota, Niedziela    10:00-21:00


Zakończenie zajęć w szkółce ORKA w kwartale X-XII nastąpi:

 • Grupa: wtorek, czwartek – 20 grudzień 2018r.
 • Grupa: środa, piątek – 21 grudzień 2018r.

Rozpoczęcie kwartału I-III 2019 nastąpi:

 • Grupa: wtorek, czwartek – 3 styczeń 2019r. (czwartek)
 • Grupa: środa, piątek – 4 styczeń 2019r. (piątek)

Opłata za kwartał I-III wynosi 283,50 - 21 zajęć (w okresie ferii zimowych tj 9.II – 24.II – zajęć nie będzie). Grupa środa, piątek zajęcia będzie prowadził Artur Katarzyński. Grupa wtorek, czwartek – zajęcia będzie prowadził Bartosz Krygowski ( od 3 do 15 stycznia 2019 w zastępstwie za Bartka będzie prowadził Paweł Krygowski).


Zajęcia  Fitness TBC oraz Gimnastyka Korekcyjna dla dzieci  na sali gimnastycznej zostają odwołane do końca roku 2018.


W dniu 27 grudnia 2018 roku oraz 1 stycznia 2019 roku zajęcia Aqua Fitness i Aqua Step odwołane (Wodny Tor Przeszkód)


 Bezpieczeństwo i czystość wody

Jakość wody basenowej odpowiada wytycznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 

Na podstawie badań woda na krytej pływalni nadaje się do pływania, kąpania, uprawiania sportu i rekreacji.


Szanowni Państwo, w związku z tym, że 25 maja 2018 roku zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływau takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktach prawa krajowego o ochronie danych osobowych, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami.

Jednoczesnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań aby należycie i na najwyższym poziomie chronić Państwa dane.

KLAUZULA INFORMACYJNA -KLIENCI

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj.RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi; 36-001 Trzebownisko; Nowa Wieś 387 nr tel: 17 771 31 20 (dalej: "Administrator").
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartych umów (kursy pływania oraz wynajem basenu, kortu, boiska „Orlik” oraz stadionu) na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO,
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
 5. dostawcom usług informatycznych,
 6. dostawcom usług prawnych, księgowych i audytowych,
 7. innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, realizacji obowiązków podatkowych i ewentualnych roszczeń stron.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu- w granicach określonych w przepisach prawa;
 10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz brak ich podania uniemożliwia zawarcie i realizację umowy.

 

LOGIN
www.netica.pl
Login
Hasło

Odzyskaj hasło              Odzyskaj login