"Ponieważ wszystko jest możliwe, człowiek powinien mieć wielkie marzenia. Im większe, tym lepiej"

 

Michael Phelps

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  W TRZEBOWNISKU
Godziny otwarcia kortów:
czynne codziennie od 8ºº do 22ºº
Wigilia, Sylwester od 8ºº do 14ºº
Boże Ciało, Nowy Rok od 14ºº do 22ºº
Boże Narodzenie, Wielkanoc i Wszystkich Świętych korty są nieczynne

 

 I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin obowiązuje na kortach tenisowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Wsi.
2. Korty tenisowe (zwane dalej kortami) są obiektem sportowo - rekreacyjnym należącym do Gminy Trzebownisko, a zarządzanie kortami powierzone jest Ośrodkowi Sportu  i Rekreacji w Trzebownisko z/s w Nowej Wsi (zwanym dalej OSiR).
II UŻYTKOWANIE OBIEKTU
 1. Korty czynne są codziennie przez 7 dni w tygodniu w godzinach 08.00 - 22.00. Okres zimowy trwa od 01.10 do 31.03 natomiast okres letni od 01.04 do 30.09.
 2.  Wynajmujący musi opuścić kort (korty) po upłynięciu wykupionego czasu gry.
 Dłuższe korzystanie z kortu jest możliwe jeżeli nie ma w tym czasie rezerwacji i po opłaceniu dodatkowego czasu korzystania z kortów.
 3. Opłatę za użytkowanie kortu należy uiszczać przed rozpoczęciem gry w kasie w holu budynku kortów.
 4. Obsługa obiektu ma prawo odmówić wstępu na korty osobom bez odpowiedniego obuwia i stroju sportowego. Przed wejściem na korty należy zmienić obuwie.
 5. W ramach wynajętej godziny na jednym korcie mogą grać maksymalnie cztery osoby.
 6. W przypadku rezerwacji kortów na określoną godzinę, należność nalicza się od godziny rezerwacji. Rezerwacja następuje po uprzednim imiennym zgłoszeniu chęci   korzystania z kortów (imię nazwisko, nr telefonu, godzina i dzień rezerwacji).
 7. Odwołanie rezerwacji musi nastąpić minimum 24 godziny przed terminem zarezerwowanej godziny wynajmu kortu. Po tym terminie za zarezerwowaną godzinę należy zapłacić  zgodnie z obowiązującym cennikiem. Przy wynajmie całościowym obiektu, odwołanie rezerwacji musi nastąpić nie później niż 7 dni przed rezerwowanym terminem. Po tym terminie należy zapłacić zgodnie z obowiązującym cennikiem lub z podpisaną umową.
 8. Na terenie kortów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających. Zakazuje się używania słów powszechnie uważanych za wulgarne.
 9. Wszelkie zauważone usterki, uszkodzenia wyposażenia, wadliwe działanie oświetlenia lub ogrzewania oraz inne usterki należy zgłaszać do osoby pełniącej dyżur na korcie.
10. OSiR nie odpowiada za rzeczy pozostawione na kortach.
11. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje powstałe podczas gry na kortach.
12. W przypadku organizowania na terenie kortów imprez zamkniętych, osoby posiadające wykupiony karnet zostaną o tym poinformowane z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem i w tym przypadku przysługuje im przedłużenie ważności karnetu.
13. Korzystanie z kortów przez osoby fizyczne w celach zarobkowych, może odbywać się tylko po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gry w tenisa i za zgodą Dyrektora OSiR na prowadzenie takich zajęć. Podczas tego typu zajęć na korcie może przebywać maksymalnie 5 osób (instruktor/trener + 4 uczących się).
14. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za udzielane lekcje tenisa przez trenerów i instruktorów nie związanych odpowiednią umową z OSiR.
15. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są do jego naprawy, odkupienia lub zwrotu kosztów naprawy.
16. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi prosimy składać do Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisko z/s w Nowej Wsi w budynku krytej pływalni „FALA”.
17.  W przypadku nie przestrzegania powyższego regulaminu, obsługa kortów może wyprosić użytkownika z terenu krytych kortów tenisowych.

Pobierz: Regulamin korzystania z Kortów Tenisowych.pdf

 
LOGIN
www.netica.pl
Login
Hasło

Odzyskaj hasło              Odzyskaj login