Wykupienie biletu na indywidualne/grupowe zajęcia nauki pływania stanowi oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika zajęć do udziału w tego typu zajęciach. Rodzice dzieci będących uczestnikami zajęć nauki pływania indywidualnych lub grupowych bez uiszczenia opłaty za bilet wstępu, w celu przebrania dziecka, mogą wejść jedynie do szatni. Do czasu przejęcia nadzoru nad dzieckiem przez instruktora pływania, pozostaje ono pod nadzorem rodziców. Rodzic, który bez biletu wejdzie pod natryski lub dalej na halę basenową, zostanie poproszony przez pracownika kasy o uiszczenie opłaty za bilet wstępu zgodnie z cennikiem OSiR. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi organizuje indywidualne oraz grupowe lekcje nauki pływania.

Specjalnie dla Państwa organizujemy lekcje indywidualne odnoszące się do indywidualnych potrzeb. Są to spotkania z instruktorem w umówionym terminie (dopasowanym do Twojego czasu, dnia i godziny). Lekcje indywidualne są doskonałe dla osób chcących doskonalić określoną technikę, nadrobić materiał lub po prostu zdobyć dodatkowe umiejętności. Indywidualne lekcje nauki i doskonalenia pływania odbywają się we wszystkich dniach tygodnia po wcześniejszym ustaleniu terminu.  Jeśli nie masz czasu na regularne chodzenie na zajęcia to umów się na lekcje indywidualne.

Zapraszamy na grupowe lekcje nauki pływania dzieci. System nauczania uwzględnia wiek oraz poziom umiejętności ćwiczących. Zajęcia prowadzone są według stopni zaawansowania, gdzie każdy stanowi odrębny okres szkoleniowy. Zapewnieniu wysokiej efektywności procesu szkoleniowego służy nowoczesny program nauczania, zawierający podział na kolejne stopnie zaawansowania. Każdy stopień stanowi odrębny okres szkoleniowy. Na poszczególnych stopniach dzieci zdobywają nowe umiejętności – oswoiłem się z wodą, umiem pływać kraulem na grzbiecie, opanowałem technikę kraula na piersiach, spełniam kryteria zaliczeniowe w stylu klasycznym, potrafię pływać delfinem. Dzieci na koniec każdego stopnia zdobywają określone sprawności pływackie. Lepsza świadomość celów jest ważnym czynnikiem mobilizującym do efektywnej nauki i większej satysfakcji z procesu szkolenia ćwiczących i rodziców.  

GRUPOWE KURSY NAUKI PŁYWANIA

"O" stopień - elementarne nauczanie pływania

1. Ćwiczenia oswajające z wodą

2. Ćwiczenia oddechowe

3. Leżenie na wodzie, poślizgi na piersiach i grzbiecie

4. Nauka pracy nóg do kraula i grzbietu

5. Gry i zabawy w wodzie 

 

I stopień - nauka pływania stylem grzbietowym   

1. Nauka pływania stylem grzbietowym

   - praca rąk

   - łączenie pracy rąk i nóg

   - koordynacja pracy nóg i rąk z oddechem

2. Elementarne pływanie stylem grzbietowym

3. Doskonalenie pływania nóg do kraula

   - nauka prawidłowego oddechu w pływaniu kraulem

4. Skoki na nogi do wody

5. Wślizgi na główkę do wody

  

II stopień - nauka pływania kraulem   

1. Doskonalenie pływania stylem grzbietowym

2. Nauka pływania kraulem 

   - ćwiczenia doskonalące pracę nóg

   - nauka pracy rąk

   - łącznie pracy rąk i nóg

   - koordynacja pracy nóg i rąk z oddechem

   - pływanie elementarne całym stylem

3. Skoki do wody

4. Nauka skoku startowego do wody

5. Pływanie coraz dłuższych odcinków   

 

III stopień - nauka pływania stylem klasycznym   

1. Doskonalenie pływania stylem grzbietowym i kraulem

2. Nauka pływania stylem klasycznym

   - ćwiczenia ruchów do stylu klasycznego na lądzie

   - nauka pracy nóg do stylu klasycznego w wodzie

   - nauka oddechu do stylu klasycznego

   - nauka pracy rąk do stylu klasycznego

   - łączenie pracy rąk i nóg w stylu klasycznym

   - koordynacja pracy rąk, nóg i oddechu w stylu klasycznym

   - pływanie elementarne całym stylem

3. Skoki do wody

4. Pokonywanie coraz dłuższych odcinków

5. Eliminowanie błędów

        

IV stopień - nauka pływania stylem motylkowym - delfinem   

1. Doskonalenie pływania stylem grzbietowym, kraulem,               

   stylem klasycznym

2. Nauczanie pływania stylem motylkowym

   - nauka pracy nóg

   - nauka pracy rąk

   - nauka prawidłowego oddechu

   - łączenie pracy rąk i nóg

   - koordynacja pracy rąk, nóg i oddechu w stylu motylkowym

   - pływanie elementarne stylem motylkowym

3. Nauka startów do poszczególnych stylów

4. Eliminowanie błędów w pływaniu poszczególnych stylów

5. Pokonywanie coraz dłuższych dystansów