REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ KARTY PŁATNICZEJ ( KARTY STAŁEGO KLIENTA )

1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają elektroniczne karty płatnicze zakupione  od 28 października 2013 roku.

2. Koszt zakupu elektronicznej karty płatniczej wynosi 8 zł.

3. Zakup karty świadczy o zapoznaniu i bezwzględnym przestrzeganiu zasad niniejszego regulaminu.

4. Karta upoważnia do korzystania z basenu i sauny.

5. Okres ważności karty i rabat zależny jest od kwoty wpłacanej na zakupioną kartę i liczony jest od daty zakupu:

• wpłata minimum 50 zł    - rabat 10%   - okres ważności 6 miesięcy,

• wplata minimum 100 zł  - rabat 15%   - okres ważności 6 miesięcy,

• wpłata minimum 150 zł  - rabat 20 %  - okres ważności 9 miesięcy,

• wpłata minimum 200 zł  - rabat 20 %  - okres ważności 1 rok – karta elektroniczna gratis.

6. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty istnieje możliwość wykupienia nowej karty w cenie 8 zł., z możliwością przesunięcia posiadanych środków.

7. Karta ulega wyzerowaniu i likwidacji w przypadku nie korzystania z niej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego dnia ważności karty.

8. W przypadku doładowania karty w terminie krótszym niż 12 miesięcy od ostatniego dnia ważności karty, środki zgromadzone na karcie i kwota doładowania ulegają zsumowaniu i można je wykorzystać w uaktualnionym terminie (pkt 5 ). Minimalna kwota doładowania -50 zł.

9. Na jedna kartę może wchodzić dowolna liczba osób. Opłata za pobyt będzie naliczana  wg cennika dotyczącego wejść jednorazowych z uwzględnieniem przysługującego rabatu.

10. Przy każdorazowym wejściu na basen pobierana jest „z góry” stawka podstawowa za 60 minut pobytu na basenie z uwzględnieniem rabatu. Po przekroczeniu 60 minut pobierana jest dopłata za każde rozpoczęte 5 minut proporcjonalnie do ceny biletu. Dopłata jest automatycznie ściągana również z uwzględnieniem przysługującego rabatu. Opłata za saunę uwzględnia przysługujący rabat.

11. Ośrodek nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karcie, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu ważności karty.

12. Minimalne saldo na karcie musi odpowiadać jednostkowej cenie biletu wstępu.

13. W przypadku przekroczenia limitu zgromadzonych środków istnieje obowiązek uregulowania należności gotówką w kasie.

14. Karty zamówione i nieodebrane z Ośrodka w ciągu 12 miesięcy od dnia zakupu zostają anulowane i ponownie wprowadzone do obrotu.

Pobierz: Regulamin karty elektronicznej.pdf

LOGIN
www.netica.pl
Login
Hasło

Odzyskaj hasło              Odzyskaj login