OsirSauna 5599

 

ZAKAZ UDOSTĘPNIANIA SOLARIUM OSOBOM, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18. ROKU ŻYCIA

(ART. 5 UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2017 R. O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI KORZYSTANIA Z SOLARIUM).

MINISTER ZDROWIA OSTRZEGA:
KORZYSTANIE Z SOLARIUM ZWIĘKSZA RYZYKO ZACHOROWANIA NA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY. 

 

Solarium - 1,05 zł/min

Posiadamy dwa solaria: stojące i leżace cieszące się dużym powodzeniem.OsirSauna 5630

Stojące TURBO o mocy lamp 180 WAT, oraz leżące o mocy lamp 160 WAT.

W solarium leżącym istnieje możliwość wyłączenia opalania twarzy.

 

LOGIN
www.netica.pl
Login
Hasło

Odzyskaj hasło              Odzyskaj login