Terminy zajęć - Szkółka ORKA:

 

WTOREK, CZWARTEK - GODZINA:17:00; 18:00

Instruktor: Bartosz Krygowski (03.01-15.01.2019 - Paweł Krygowski)

3;8;10;15;17;22;24;29;31.I.2019r.

5;7;26;28.II.2019r.

5;7;12;14;19;21;26;28.III.2019r.

Opłata za kwartał (styczeń, luty, marzec 2019) wynosi 283,50zł - 21 zajęć po 60 min.

 

ŚRODA, PIĄTEK - GODZINA: 17:00; 18:00; 19:00

Instruktor: Artur Katarzyński

4;9;11;16;18;23;25;30.I.2019r.

1;6;8;27.II.2019r.

1;6;8;13;15;20;22;27;29.III.2019r.

Opłata za kwartał (styczeń, luty, marzec 2019) wynosi 283,50 zł - 21 zajęć po 60 min.

 

W okresie ferii zimowych tj. 9.02-17.02.2019r. zajęć NIE BĘDZIE.

LOGIN
www.netica.pl
Login
Hasło

Odzyskaj hasło              Odzyskaj login